Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Rafsanjan University of Medical Sciences

مروری بر کتاب راهنمای بین المللی پیشگیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست

(2019) مروری بر کتاب راهنمای بین المللی پیشگیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. pp. 986-985. ISSN 1735-3165

[img] Text
8مروري بر كتاب.pdf

Download (88kB)

Official URL: http://journal.rums.ac.ir

Persian Abstract

مروری بر کتاب مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، دی 1397، 986-985 مروری بر کتاب راهنمای بین المللی پیشگیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست A Review on the International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice محسن رضائیان ، M. Rezaeian چاپ اول کتاب "راهنمای بین المللی پیش¬گیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست" در سال 2011 میلادی توسط انتشارات Wiley-Blackwell در کشور انگلستان و با قیمت 110 پوند به چاپ رسید. این کتاب در سه بخش، سی و شش گفتار و در 696 صفحه، با همکاری شصت و شش نویسنده، عمدتاً از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، تدوین و منتشر شده است. مسئولیت ویرایش کتاب بر عهده سه دانش¬مند از کشور اسکاتلند یعنی O’Connor, Platt و Gordon بوده است. بخش اول کتاب با عنوان Suicide Determinants and Frameworks در بر گیرنده شانزده فصل می‌باشد. بخش دوم کتاب با عنوان Intervention, Treatment, and Care در بر گیرنده ده فصل می‌باشد. و بالاخره فصل سوم با عنوان Suicide Prevention: Bringing Together Evidence, Policy & Practice در بر گیرنده ده فصل می¬باشد. سازمان جهانی بهداشت برآورد نموده است که سالانه، هشتصد هزار نفر از مردم کره زمین جان خود را به دلیل خودکشی از دست می‌دهند [1]. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک مورد خودکشی، تا بیست مورد اقدام به خودکشی نیز رخ می‌دهد [2]. هم¬چنین، به ازای هر مورد خودکشی یا اقدام به خودکشی، تعداد قابل توجهی از نزدیکان، دوستان و بستگان فرد دچار صدمات و لطمات روحی و روانی می‌شوند [3]. به این مجموعه از افراد، باید تعداد کسانی که افکار خودکشی داشته و یا قصد انجام آن را دارند نیز اضافه کرد. با این آمار و ارقام، خودکشی یک پدیده قابل تعمق در سطح جهان است که نیازمند شناخت کامل و پیش¬گیری از آن می‌باشیم. از همین‌رو، هر کتابی که در زمینه پیش¬گیری از خودکشی به رشته تحریر در می‌آید، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. به ویژه کتاب حاضر که سعی می‌کند تا ارتباطی منطقی بین سه جنبه پژوهش، خط مشی و ممارست را در پیش¬گیری از خودکشی با یکدیگر برقرار نموده تا بلکه به هدف کاهش رفتار خودکشی در سطح جهان دست یابد. برای دست‌یابی به این هدف مهم، همکاری نزدیک محققین دانشگاهی، متخصصین بالینی، سیاست¬گذاران و بازماندگان رفتار خودکشی ضروری است تا با تسهیم دانش و تجربیات خود، به درک مشترک و عمیق از این پدیده پیچیده دست یابند. به نظر می رسد که ویراستاران، در اولین چاپ کتاب تا اندازه‌ای موفق شده‌اند که با بهره‌گیری از دانش، تجربه و مهارت‌های دانش‌مندان مطرح در زمینه خودکشی، به ارائه یک کتاب نسبتاً جامع پیرامون رفتار خودکشی و استراتژی‌های موجود برای پیش‌گیری از آن بپردازند. با این وجود، همان‌طور که برآوردها نشان می‌دهند، تا هفتاد و پنج درصد از موارد خودکشی در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد [2]. این در حالی است که فقط یک فصل کتاب، اختصاص ویژه به خودکشی در کشورهای آسیایی داشته و توسط محققین آسیایی نوشته شده است. از همین رو، ضروری است که در چاپ های بعدی کتاب، مشارکت بیشتر محققین به ویژه از کشورهای با درآمد کم و متوسط آسیایی، آفریقایی وآمریکای جنوبی مورد توجه ویراستاران قرار گیرد. References [1] WHO. Preventing suicide: A community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization. 2018. [2] WHO. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization. 2014. [3] Pitman A, Osborn D, King M, Erlangsen A. Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. Lancet Psychiatry 2014; 1 (1): 86–94.

Title

A Review on the International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice

Abstract

مروری بر کتاب مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، دی 1397، 986-985 مروری بر کتاب راهنمای بین المللی پیشگیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست A Review on the International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice محسن رضائیان ، M. Rezaeian چاپ اول کتاب "راهنمای بین المللی پیش¬گیری از خودکشی: پژوهش، خط مشی، ممارست" در سال 2011 میلادی توسط انتشارات Wiley-Blackwell در کشور انگلستان و با قیمت 110 پوند به چاپ رسید. این کتاب در سه بخش، سی و شش گفتار و در 696 صفحه، با همکاری شصت و شش نویسنده، عمدتاً از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، تدوین و منتشر شده است. مسئولیت ویرایش کتاب بر عهده سه دانش¬مند از کشور اسکاتلند یعنی O’Connor, Platt و Gordon بوده است. بخش اول کتاب با عنوان Suicide Determinants and Frameworks در بر گیرنده شانزده فصل می‌باشد. بخش دوم کتاب با عنوان Intervention, Treatment, and Care در بر گیرنده ده فصل می‌باشد. و بالاخره فصل سوم با عنوان Suicide Prevention: Bringing Together Evidence, Policy & Practice در بر گیرنده ده فصل می¬باشد. سازمان جهانی بهداشت برآورد نموده است که سالانه، هشتصد هزار نفر از مردم کره زمین جان خود را به دلیل خودکشی از دست می‌دهند [1]. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک مورد خودکشی، تا بیست مورد اقدام به خودکشی نیز رخ می‌دهد [2]. هم¬چنین، به ازای هر مورد خودکشی یا اقدام به خودکشی، تعداد قابل توجهی از نزدیکان، دوستان و بستگان فرد دچار صدمات و لطمات روحی و روانی می‌شوند [3]. به این مجموعه از افراد، باید تعداد کسانی که افکار خودکشی داشته و یا قصد انجام آن را دارند نیز اضافه کرد. با این آمار و ارقام، خودکشی یک پدیده قابل تعمق در سطح جهان است که نیازمند شناخت کامل و پیش¬گیری از آن می‌باشیم. از همین‌رو، هر کتابی که در زمینه پیش¬گیری از خودکشی به رشته تحریر در می‌آید، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. به ویژه کتاب حاضر که سعی می‌کند تا ارتباطی منطقی بین سه جنبه پژوهش، خط مشی و ممارست را در پیش¬گیری از خودکشی با یکدیگر برقرار نموده تا بلکه به هدف کاهش رفتار خودکشی در سطح جهان دست یابد. برای دست‌یابی به این هدف مهم، همکاری نزدیک محققین دانشگاهی، متخصصین بالینی، سیاست¬گذاران و بازماندگان رفتار خودکشی ضروری است تا با تسهیم دانش و تجربیات خود، به درک مشترک و عمیق از این پدیده پیچیده دست یابند. به نظر می رسد که ویراستاران، در اولین چاپ کتاب تا اندازه‌ای موفق شده‌اند که با بهره‌گیری از دانش، تجربه و مهارت‌های دانش‌مندان مطرح در زمینه خودکشی، به ارائه یک کتاب نسبتاً جامع پیرامون رفتار خودکشی و استراتژی‌های موجود برای پیش‌گیری از آن بپردازند. با این وجود، همان‌طور که برآوردها نشان می‌دهند، تا هفتاد و پنج درصد از موارد خودکشی در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد [2]. این در حالی است که فقط یک فصل کتاب، اختصاص ویژه به خودکشی در کشورهای آسیایی داشته و توسط محققین آسیایی نوشته شده است. از همین رو، ضروری است که در چاپ های بعدی کتاب، مشارکت بیشتر محققین به ویژه از کشورهای با درآمد کم و متوسط آسیایی، آفریقایی وآمریکای جنوبی مورد توجه ویراستاران قرار گیرد. References [1] WHO. Preventing suicide: A community engagement toolkit. Geneva: World Health Organization. 2018. [2] WHO. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization. 2014. [3] Pitman A, Osborn D, King M, Erlangsen A. Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. Lancet Psychiatry 2014; 1 (1): 86–94.

Item Type: Article
Keywords: International Handbook of Suicide Prevention, Practice
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
Page Range: pp. 986-985
Journal or Publication Title: مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Journal Index: ISC
Volume: 17
Number: 10
Publisher: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ISSN: 1735-3165
Depositing User: خام فاطمه بشارت
URI: http://eprints.rums.ac.ir/id/eprint/534

Actions (login required)

View Item View Item